Elektroniczne zapisy zdrowotne w opiece ambulatoryjnej - krajowe badanie lekarzy ad 7

Lekarze z końca 2007 i na początku 2008 roku. Dalsze badania, w których stosuje się jasne, podobne definicje elektronicznych kart zdrowia i reprezentatywne próbki lekarzy, będą potrzebne do informowania o rozwoju polityki w zakresie elektronicznych kart zdrowia w naszym systemie opieki zdrowotnej. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez Biuro Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych w zakresie Zdrowia oraz dotacja z Fundacji Roberta Wooda Johnsona.
Drs. Raporty Rao, Donelan i Blumenthal otrzymujące wsparcie fina...

Pheochromocytoma, wieloogniskowa neoplazja typu 2 i choroba von Hippel-Lindau

W raporcie Neumanna i wsp. (Wydanie 18 listopada) podkreśla znaczenie badań przesiewowych pod kątem chorób dziedzicznych u pacjentów z guzem chromochłonnym. Autorzy stwierdzili jednak, że 23 procent niewyselekcjonowanych pacjentów z guzem chromochłonnym miało chorobę dziedziczną, co jest wartością wyższą niż w jakimkolwiek wcześniejszym raporcie, w tym jedną serię nie wymienioną przez autorów, w której liczba wynosiła w przybliżeniu 7 procent 2. Autorzy mogą mieć rację, ale może istnieć tenden- cja potwierdzająca, którą sugerowali we wcześn...

Case for Clinton Plan reformy systemu opieki zdrowotnej

Pomimo imponującego zakresu i szczegółów, Starr opis planu bezpieczeństwa zdrowotnego (wydanie 25 listopada) zaniedbał kluczowy element reformy systemu opieki zdrowotnej: zawartość federalnie obowiązującego pakietu minimalnego świadczenia. Jego treść określa, czy plan może osiągnąć swoje główne cele.
Jedną z opcji politycznych, która mogłaby promować porozumienie w sprawie pakietu świadczeń podstawowych, byłoby wyraźne rozróżnienie między niezbędnymi i planowymi usługami medycznymi oraz zróżnicowanie świadczeń w zależności od ty...

Kolor ścian w kuchni a dobór mebli

Na podstawie naszego hierarchicznego planu testów wszystkie analizy drugorzędowych punktów końcowych uznano za eksploracyjne i nie wykorzystano ich do wyciągnięcia wniosków dotyczących istotności. Główny drugorzędowy punkt końcowy, udar niedokrwienny, wystąpił u 385 pacjentów (5,8%) w grupie leczonej tikagrelorem i u 441 pacjentów (6,7%) w grupie otrzymującej aspirynę (współczynnik ryzyka 0,87; 95% CI, 0,76 do 1,00, nominalne P = 0,046 ) (Rysunek 2B i tabela 2). Inne drugorzędne punkty końcowe przedstawiono w Tabeli 2. Nie było interakcji leczenie p...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#fluoryzacja zebow , #moskitiery allegro , #przeglądarka skierowań narodowego funduszu , #program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa ,