ROLA NARZADÓW W MECHANIZMIE POWSTAWANIA WSTRZASU

ROLA NARZĄDÓW W MECHANIZMIE POWSTAWANIA WSTRZĄSU Wynikałoby stąd, że wstrząs anafilaktyczny jest wynikiem podrażnienia całego układu autonomicznego najpierw współczulnego, później błędnego zastępowym porażeniem obu części składowych tego układu, przy czym- najpierw ulega porażeniu układ współczulny. Dowodzą tego nowsze badania, w których ustalono, wstrząs anafilaktyczny przebiega uwalnianiem się znacznych ilości acetylocholiny, którą udaje się wykryć w płynie mózgowo-rdzeniowym, dokąd przechodzi z tkanki mózgowej. Procesy cholinergiczne zachodzą w odpowiednich synaps...

Ciala komórek nerwowych

Warto podkreślić, że większość tych włókien posiada przebieg podłużny, tj. równoległy do długiej osi rdzenia. Ciała komórek nerwowych nie są jedynym składnikiem istoty szarej. Istotnie, znajdujemy tam także neuroglię, podtrzymującą i odżywiającą komórki nerwowe, oraz liczne włókna rdzeniowe, pozbawione jednak otoczki rdzennej (włókna nagie l). Powyższy układ stosunków nasuwa nam wniosek następujący: oto istota szara rdzenia stanowi skupienie ośrodków odbiorczo-nadawczych podniet nerwowych, natomiast istocie białej przypadają jedynie funkcje przewodnictwa nerwowego. Na ...

Cykl miesiączkowy: fizjologia, zaburzenia rozrodu i niepłodność

Książka, która krystalizuje podstawowe aspekty normalnego i nieprawidłowego cyklu miesiączkowego, stanowi nieoceniony dodatek do biblioteki każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zrozumienie zdarzeń związanych z cyklem menstruacyjnym oraz fluktuacji poziomu gonadotropiny i steroidów płciowych podczas comiesięcznego dojrzewania pęcherzyków jajnikowych umożliwi lekarzom zamawianie opłacalnych testów laboratoryjnych. Pomoże im w racjonalnej interpretacji testów i skierowaniu pacjentów, gdy będzie to konieczne, do specjalisty w zakresie endokrynologii reprodukcyjnej. Podstawowa wiedza na temat...

Spontaniczne pęknięcie nieurazowego tętniaka nerwu przerwanego

Ekspresja czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest charakterystyczna dla zróżnicowanego raka tarczycy i wiąże się z agresywnym zachowaniem się guza i słabym wynikiem klinicznym. Dwufosforan motesanibu (AMG 706) jest nowym doustnym inhibitorem receptorów VEGF, receptora czynnika wzrostu pochodzenia płytkowego i KIT. Metody
W otwartym, jednogrupowym badaniu II fazy leczyliśmy 93 pacjentów, u których wystąpił progresywny, miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, oporny na promieniowanie jodu, zróżnicowany rak tarczycy z 125 mg difosforanu motesanibu, podawany doustnie raz na dobę. ...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje , #leżaki allegro , #wizyta u lekarza medycyny pracy , #neuryt ,