Wapń wieńcowy i zdarzenia w czterech grupach etnicznych

W swoim raporcie dotyczącym wapnia wieńcowego i zdarzeń wieńcowych w czterech grupach etnicznych Detrano i in. (Wydanie z 27 marca) zgrupowało osoby według grup etnicznych, ale nie dostarczyło żadnego dowodu, że osoby te były etnicznie podobne lub oferowały operacyjną definicję pochodzenia etnicznego. Bezstronny czytelnik może podejrzewać, że w każdej z tych grup etnicznych istnieje wiele populacji, a wnioski z tego badania nie uwzględniają takiego rozwarstwienia populacji. Lepszym podejściem byłoby opracowanie testu wykazującego, że osoby są podobne pod pewnymi względami związanymi z pochodzeniem etniczny...

Lopinawir wzmocniony rytonawirem dla dzieci zakażonych wirusem HIV AD 9

Strategia została zaprojektowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji dermatologicznych podczas rozpoczynania leczenia newirapiną (obserwowanego głównie u dorosłych podczas opracowywania leku) oraz w celu dostosowania do indukcji enzymów metabolizujących cytochrom P-450 po ekspozycji na newirapinę. Może to jednak prowadzić do nieoptymalnych poziomów newirapiny podczas okresu narastania, czasu, w którym poziomy wirusa u zakażonych niemowląt są znacznie podwyższone. Ta hipoteza jest zgodna ze stwierdzeniem, że niepowodzenie wirologiczne w grupie newirapiny było wczesnym zdarzeniem, występującym w pi...

Neurony czuciowie

Neurony czuciowie, umieszczone w zwoju rdzeniowym, wysyłają swe dendryty ku powierzchni skóry, a raczej ku jej receptorom, natomiast swe neuryty kierują do rdzenia, tworząc w ten sposób –korzonek grzbietowy (radi dors. ), Ze względu na swój stosunek do skóry, neurony omawianego zwoju zasługują na nazwę – neuronów somatyczno-czuciowych. Odbierają one ponadto bodźce czucia głębokiego, napływające do zwoju z mięśni, z torebek stawowych i z okostnej, a więc z narządów, które w ten lub w inny sposób są związane z motoryką somatyczną ciała. Ponieważ badania kliniczne wykazały zupełną niezależność...

Okreslamy wskaznik hemoglobiny

Wyliczyliśmy, że przy całkowitej liczebności próby 546 pacjentów, badanie będzie miało 90% mocy, aby wykazać niższą o 15 punktów procentowych śmiertelność ze strategią opóźnioną niż z wczesną strategią (odpowiadającą względnemu ryzyku 0,65 na korzyść opóźniona strategia, przy założeniu wykładniczej dystrybucji czasów przeżycia), na dwustronnym poziomie alfa 5%. Zaplanowano dwie tymczasowe analizy skuteczności po obserwacji 90 i 180 zgonów. Aby utrzymać ogólny poziom błędu I rzędu 5%, poziom istotności każdej analizy skorygowano za pomocą podejścia O Brien i Fleming. 29 Aby utrzymać moc ...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje , #leżaki allegro , #wizyta u lekarza medycyny pracy ,