Cykl miesiączkowy: fizjologia, zaburzenia rozrodu i niepłodność

Książka, która krystalizuje podstawowe aspekty normalnego i nieprawidłowego cyklu miesiączkowego, stanowi nieoceniony dodatek do biblioteki każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zrozumienie zdarzeń związanych z cyklem menstruacyjnym oraz fluktuacji poziomu gonadotropiny i steroidów płciowych podczas comiesięcznego dojrzewania pęcherzyków jajnikowych umożliwi lekarzom zamawianie opłacalnych testów laboratoryjnych. Pomoże im w racjonalnej interpretacji testów i sk...

Strategie inicjacji terapii zastępowania nerki w oddziale intensywnej terapii cd

Aby poddać się randomizacji, pacjenci byli zobowiązani do ostrego uszkodzenia nerek KDIGO w stadium 3. (patrz Dodatek Uzupełniający) .22 Główne kryteria wykluczenia w chwili rejestracji to następujące ciężkie nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych: poziom azotu mocznikowego we krwi wyższy niż 112 mg na decylitr (40 mmol na litr), stężenie potasu w surowicy większe niż 6 mmol na litr (lub większe niż 5,5 mmol na litr pomimo leczenia), pH poniżej 7,15 w kontekśc...

Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym

Tikagrelor może być skuteczniejszą terapią przeciwpłytkową niż kwas acetylosalicylowy w zapobieganiu nawrotom udaru i incydentom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrym niedokrwieniem mózgu. Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą, kontrolowaną próbę międzynarodową w 674 ośrodkach w 33 krajach, w których 13 190 pacjentów z niedokrwiennym udarem niedokrwiennym lub przejściowym napadem niedokrwiennym wysokiego ryzyka nie otrzymało dożylnej lub dotętniczej ...

Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 AD 9

Dzięki obecności tych słupów istoty szarej oraz korzonków można podzielić istotę białą na trzy odcinki, zwane -powrózkami(funiculi). Są to: - powrózek brzuszny (funiculus rentralis), rozpościerający się między szczeliną pośrodkową brzuszną i korzonkiem brzusznym ), - Powrózek boczny (funiculuslat. ), zawarty między obu słupami istoty szarej i wreszcie- powrózek grzbietowy (funiculus dorsalie), ograniczony z boku słupem grzbietowym, a pośrodkowo – przegrodą po...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje , #leżaki allegro , #wizyta u lekarza medycyny pracy ,