Niepewna sztuka: myśli o życiu w medycynie

Nieustanne scjentowanie treningu medycznego w ubiegłym stuleciu chwaliło medycynę z dala od swoich korzeni w huclistyzmie. Każde pokolenie lekarzy jest przesiąknięte stale rozszerzającym się światem faktów medycznych. Medycyna oparta na dowodach, randomizowane, kontrolowane badania, zasady przewidywania klinicznego i algorytmy leczenia zapewniają dzisiejszych praktykantów medycznych, że lekarze rzeczywiście wyewoluowali od szamanów i że jesteśmy dostawcami nauki, podobnie jak nasi koledzy, którzy zajmują się badaniami la...

Hamowanie VEGF i nefropatyczna mikroangiopatia zakrzepowa

1. Rysunek 1. Model transportu VEGF przeciwko filtracji kłębuszkowej. Model ten zakłada, że kłębuszkowa błona podstawna (GBM) jest jedyną barierą transportu VEGF od procesów stóp podocytów do światła kapilarnego kłębuszków nerkowych i że w krążeniu układowym występuje nieznaczne stężenie VEGF (C). Ze względu na selektywność wielkości przepony szczelinowej, VEGF wydzielany przez procesy podocytów gromadzi się w przestrzeni podświetlonej, generując gradient stężenia w GBM, pomimo ciągłego przepływu filtracj...

Powstale wlókna sa - Wlóknami szlakowymi

Powstałe włókna są – Włóknami szlakowymi. Rozróżniamy w rdzeniu dwa zasadnicze typy włókien szlakowych: - włókna szlakowe domózgowiowe, zwane również – włóknami wstępującymi, które rozpoczynają się w istocie szarej rdzenia, a kończą się w różnych odcinkach mózgowia, oraz-włókna szlakowe odmózgowiowe albo-włókna zstępujące, zaczynające się w mózgowiu, a kończące się w istocie szarej rdzenia. Innymi słowy, podczas gdy we włóknach domózgowiowych podniety dążą od rdzenia lub od zwojów rdzeniowy...

Blinatumomab w ostrej bialaczce limfoblastycznej

Aby przetestować obecność alternatywnie składanego funkcjonalnego informacyjnego RNA (mRNA), który nie zawiera wariantów, przeprowadziliśmy amplifikację RNA oczyszczonego z próbek z biopsji skóry metodą odwrotnej transkryptazy-reakcji polimerazy (RT-PCR), ponieważ PIEZO2 jest normalnie wyrażany w komórkach Merkel. Transkrypty PIEZO2 były ledwo wykrywalne w próbce od Pacjenta 1, co sugerowało zanik mediowany nonsenem20 mRNA PIEZO2 (Figura 1D). Otrzymaliśmy produkt PCR od Pacjenta 2, który otrzymano z mRNA PIEZO2 normalnie sp...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje , #leżaki allegro ,