Wazopresyna i epinefryna w porównaniu do samej epinefryny w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Podczas podawania zaawansowanego życia sercowego w celu resuscytacji po zatrzymaniu krążenia kombinacja wazopresyny i epinefryny może być skuteczniejsza niż sam epinefryna lub wazopresyna, ale dowody są niewystarczające do sformułowania zaleceń klinicznych. Metody
W badaniu wieloośrodkowym losowo przydzielono dorosłym przebywającym poza szpitalem zatrzymanie krążenia w celu otrzymania kolejnych wstrzyknięć mg epinefryny i 40 jm wazopresyny lub mg epinefryny i placebo z solą fizjologiczną, a następnie podano tę samą...

Orbital Pseudo-Pseudotumor w Four-Year-Old

Chcielibyśmy opisać, co pierwotnie wydawało się prawostronnym pseudotumorem orbitalnym i ostatecznie odkryto, że jest osadzonym obcym ciałem spojówki, powodującym reakcję ziarniniakową.
Matka czterolatka zauważyła obrzęk prawej górnej powieki córki. W biurze przypisaliśmy problem alergii, ponieważ pojawił się łagodny brukowiec i niewielki rumień. Roztwór oftalmiczny składający się z chlorowodorku nafazoliny i maleinianu feniraminy został przepisany. Sześć tygodni później matka pacjenta wezwała do zgłosze...

Elektroniczne zapisy zdrowotne w opiece ambulatoryjnej - krajowe badanie lekarzy ad 6

To odkrycie sugeruje, że liczba lekarzy posiadających jakiś system elektronicznych rekordów wzrosła w ciągu ostatniego roku. Metoda oparta na funkcjach, którą wykorzystaliśmy do pomiaru dostępności i wykorzystania elektronicznych kart zdrowia umożliwi przyszłym badaczom pomiar postępów w przyjmowaniu takich systemów na podstawie alternatywnych definicji, w tym stosowanych przez NAMCS. Nasze badanie i inne badania1-3 służą podkreśleniu zarówno potencjalnych zalet elektronicznych kart zdrowia, jak i niskiej dostępności tej...

Resuscytacja po zatrzymaniu akcji serca poza szpitalem

W układzie nerwowym ośrodkowym, a w danym przypadku w jego odcinku rdzeniowym, chodzi więc o takie powiązanie poszczególnych narządów, aby praca mogła być wykonana najlepiej i najszybciej. Tym zadaniem jest obarczony-układ skojarzeniowy, reprezentowany przez neurony o różnej długości wypustek. Posiada on inne jeszcze, nie mniej ważne zadanie: oto, wprawiając w stan czynny dużą ilość uwspółzależnionych neuronów, umożliwia powstanie całego szeregu odruchów, powiązanych ze sobą przyczynowo, które nazywamy –łańcuch...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje ,