Pheochromocytoma, wieloogniskowa neoplazja typu 2 i choroba von Hippel-Lindau

W raporcie Neumanna i wsp. (Wydanie 18 listopada) podkreśla znaczenie badań przesiewowych pod kątem chorób dziedzicznych u pacjentów z guzem chromochłonnym. Autorzy stwierdzili jednak, że 23 procent niewyselekcjonowanych pacjentów z guzem chromochłonnym miało chorobę dziedziczną, co jest wartością wyższą niż w jakimkolwiek wcześniejszym raporcie, w tym jedną serię nie wymienioną przez autorów, w której liczba wynosiła w przybliżeniu 7 procent ...

Difosforan motesanibu w progresywnie zróżnicowanym raku tarczycy

Ekspresja czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest charakterystyczna dla zróżnicowanego raka tarczycy i wiąże się z agresywnym zachowaniem się guza i słabym wynikiem klinicznym. Dwufosforan motesanibu (AMG 706) jest nowym doustnym inhibitorem receptorów VEGF, receptora czynnika wzrostu pochodzenia płytkowego i KIT. Metody
W otwartym, jednogrupowym badaniu II fazy leczyliśmy 93 pacjentów, u których wystąpił progresywny, miejscowo za...

Uklad nerwowy wegetatywny

Układ nerwowy wegetatywny Szereg autorów uważa, że wstrząs anafilaktyczny jest związany z układem nerwowym autonomicznym, szczególnie z nerwem błędnym gdy występuje tzw. vagpuls, rozszerzenie naczyń w jamie brzusznej leukopenia. Poza tym stwierdzono, że atropina, która poraża nerw błędny, zapobiega powstawaniu wstrząsu, wywołując przewagę w działaniu, nerwu współczulnego; adrenalina zaś, która jest ciałem sympatyko-mimetycznym r...

Konsekwencje pojawienia się nowego wirusa grypy H1 ad

Następnie odnotowano przypadki kliniczne, 22 oraz analizę skierowań do jednostki sercowo-naczyniowej w stolicy, Maputo, w ciągu 10 lat wykazało, że znaczna część pacjentów pochodziła z Inharrime, wiejskiej dzielnicy nadmorskiej na południu Mozambiku. 23 Badanie rozpowszechnienia przeprowadzone w tej dzielnicy, z osłuchiwaniem serca jako metodą przesiewową, potwierdziło włóknienie śródmózgowa jako problem zdrowia publicznego, z częstością sięga...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro , #stopa plasko koslawa , #choroby somatyczne rodzaje ,