Korzonki rdzeniowe

Korzonki rdzeniowe są silniej rozwinięte w odcinkach ciała posiadających większą masę i bardziej rozległą powierzchnię skórną. Takimi odcinkami są kończyny, w następstwie czego rdzeń nie jest na całym swym przebiegu równomiernie gruby, lecz wykazuje dwa nabrzmienia, będące odpowiednikami stopnia rozwoju kończyn. Jednym z tych nabrzmień jest –nabrzmienie szyjne (intumescentia cerricaiis), umieszczone na granicy między odcinkiem szyjnym i odcinkiem piersiowym kręgosłupa, a drugie - nabrzmienie lędźwiowo-krzyżowe (intumescentia lumbosacra lis), powstające w miejscu odejścia od rdzenia nerwów, zasilających...

Badanie populacyjne dotyczące włóknienia endomiokardialnego na obszarze wiejskim Mozambiku ad 5

Nie było znaczących różnic między mężczyznami i kobietami w lokalizacji głównych zmian (p = 0,29). Spośród 214 zbadanych rodzin 99 nie miało przypadków zwłóknienia mięśnia sercowego, 63 miało jeden przypadek, a 52 miało więcej niż jeden przypadek. Nie stwierdzono korelacji między odsetkiem osób ze zwłóknieniem tarczycy w rodzinie a wielkością rodziny (r = 0,095, P = 0,17). Jednak szansa, że dana osoba ma tę chorobę była większa, gdy mieli ją inni członkowie rodziny. W porównaniu z ogólną częstością występowania zwłóknienia mięśnia sercowego (19,8% [95% CI, 17,4 do 22,2]) częstość wystę...

Wapń wieńcowy i zdarzenia w czterech grupach etnicznych

W swoim raporcie dotyczącym wapnia wieńcowego i zdarzeń wieńcowych w czterech grupach etnicznych Detrano i in. (Wydanie z 27 marca) zgrupowało osoby według grup etnicznych, ale nie dostarczyło żadnego dowodu, że osoby te były etnicznie podobne lub oferowały operacyjną definicję pochodzenia etnicznego. Bezstronny czytelnik może podejrzewać, że w każdej z tych grup etnicznych istnieje wiele populacji, a wnioski z tego badania nie uwzględniają takiego rozwarstwienia populacji. Lepszym podejściem byłoby opracowanie testu wykazującego, że osoby są podobne pod pewnymi względami związanymi z pochodzeniem etnicznym. J...

Szkla nie pokrywa sie nieprzezroczystymi farbami

Następnie odnotowano przypadki kliniczne, 22 oraz analizę skierowań do jednostki sercowo-naczyniowej w stolicy, Maputo, w ciągu 10 lat wykazało, że znaczna część pacjentów pochodziła z Inharrime, wiejskiej dzielnicy nadmorskiej na południu Mozambiku. 23 Badanie rozpowszechnienia przeprowadzone w tej dzielnicy, z osłuchiwaniem serca jako metodą przesiewową, potwierdziło włóknienie śródmózgowa jako problem zdrowia publicznego, z częstością sięgającą 8,9% wśród osób w wieku od 5 do 45 lat.24 Większość literatury na temat zwłóknienia mięśnia sercowego opisuje serię kliniczną pacjentów w zaawansowanym...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#moskitiery allegro , #przeglądarka skierowań narodowego funduszu , #program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa , #yessport allegro ,