Strategie inicjacji terapii zastępowania nerki w oddziale intensywnej terapii ad 8

Śmiertelność w 60. dniu nie różniła się istotnie między grupą wczesnej strategii a grupą opóźnionej strategii. Dostępna wiedza o rozpoczęciu leczenia nerkozastępczego podczas ostrego uszkodzenia nerek wynika głównie z badań obserwacyjnych.31-33 Metaanalizy sugerują, że przewaga przeżywalności jest związana z wczesną terapią zastępczą nerki.34,35 Poważna pułapka badania obserwacyjne są takie, że wszyscy pacjenci otrzymywali ter...

Ilosc wypustek, odchodzacych od neuronu bywa rózna

W przypadkach dużego zmęczenia lub okaleczenia neuronu ilość ciałek Nissla wydatnie się zmniejsza (-tigroliza ), a nawet mogą one zniknąć zupełnie. Poza tym ciała komórek nerwowych zawierają często ciałka barwikowe o niewyjaśnionym znaczeniu. Ilość wypustek, odchodzących od neuronu bywa różna: może być ich tylko dwie (neuron dwuwypustkowy-) lub też znaczna ilość Niezależnie od ilości wypustek rozróżniamy dwa ich rodzaje. Są to:...

Powstale wlókna sa - Wlóknami szlakowymi

Powstałe włókna są – Włóknami szlakowymi. Rozróżniamy w rdzeniu dwa zasadnicze typy włókien szlakowych: - włókna szlakowe domózgowiowe, zwane również – włóknami wstępującymi, które rozpoczynają się w istocie szarej rdzenia, a kończą się w różnych odcinkach mózgowia, oraz-włókna szlakowe odmózgowiowe albo-włókna zstępujące, zaczynające się w mózgowiu, a kończące się w istocie szarej rdzenia. Innymi słowy, podczas ...

Magazynowanie pylu weglowego

Rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy (medulla spinalis) stanowi jedno wielkie skupienie ośrodków odruchowych, będące w łączności z najróżnorodniejszymi narządami ciała, oraz z pozostałymi częściami układu nerwowego ośrodkowego. Ma on kształt nieco spłaszczonego w kierunku od góry ku dołowi słupa, umieszczonego w przewodzie kręgosłupa i rozpościerającego się od podstawy czaszki do połowy długości przewodu k. krzyżowej, gdzie kończy ...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#endometrium z cechami wydzielania co to znaczy , #przeglądarka sanatorium , #fluoryzacja zebow , #moskitiery allegro , #przeglądarka skierowań narodowego funduszu , #program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro ,